Allmänt: Våra Campingar tillämpar Camping Key Europe, vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med detta kort. Innehar man ej Camping Key Europe kan man lösa detta på plats vid incheckning. (Gäller ej för bokning av stuga eller rum)

Vid Bokning: Vid bokning utfärdas en bokningsbekräftelse som sändes till gästen via post eller e-post inom 5 arbetsdagar. Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelse/faktura ifrån oss måste detta meddelas. För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 20 dagar efter bokningen gjorts. Anmälningsavgiften är på 20% av totalbeloppet. 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning senare än 30 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift uttages med 100:-.

Avbeställningsskydd: Kan erhållas mot en avgift om 300:-/objekt för bokning av stugor, rum och camping som omfattar fler än två nätter. Avbokas objektet med avbeställningsskydd 30-15 dagar innan ankomst återbetalas hela beloppet. 14-1 dagar innan ankomst i samband med akut sjukdom eller olycksfall som kan styrkas av läkarintyg återbetalas hela beloppet. Avbeställningsskyddet gäller fram till klockan 18:00 dagen före ankomst.

Avbokning utan avbeställningsskydd, mer än 30 dagar innan ankomsten återbetalas anmälningsavgiften. Avbokning mellan 30-15 dagar före ankomst återbetalas 50% av totalbeloppet. Avbokning 14-1 dagar återbetalas inget av det inbetalade beloppet. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig den totala inbetalningen för bokningen och objektet kan nyttjas av anläggningen till annan gäst. Sent bokat, ej betalt objekt hålles för kunden såvitt annat inte avtalats, till kl: 16.00 tillträdesdagen.

Incheckningstider: Incheckningstiden på campingplatsen för campingtomt, stuga eller rum är tidigast 15.00. Utcheckningstiden för campingtomt, stuga eller rum är senast kl. 12.00. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att debitera ytterligare dygnsavgift.

Ordningsregler: På campingplatsen tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar: Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Betalning: För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäst är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott. För stugor, rum etc. krävs i regel betalning i förskott.

Campingplatsens ansvar: Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish