Ett besök är ett måste när du bor på Halens Camping

Upptäck Halens naturreservat

Upplev Halens fritidsområde, ett totalt 809 hektar stort område med vacker ädellövskog, värdefullt friluftsliv och naturområde runt Halen, Blekinges största sjö. Här finns Frickabron som binder ihop Halen och Piebodas naturreservat med vandringsleder och fritidsområde.

Halens naturreservat

Vackra vandringsleder

Som besökare kan du njuta av fritidsområdet genom de framtagna vandringsleder och ridleder som finns i området. Här finns även rastplatser och lägerplatser samt servicestationer utplacerade. 

Frickabron invigdes 2020 och skapar nya möjligheter för friluftslivet runt Halen. Hängbron går över Frickasundet – 70 meter lång och med en helt ny rastplats!