Allmänt:
Våra Campingar är medlemmar i SCR Svensk Camping därav behöver ni ett Camping Key
Europé eller ett Camping ID när Ni checkar in och bo hos oss. Camping Key Europé är ett
premium kort som kostar 199:- per år och har en mängd rabatter som SCR Svensk Camping
avtalar löpande. Camping ID är gratis, men utan rabatter och försäkring. Innehar man ej
Camping Key Europé eller Camping ID kan man lösa detta vid incheckning.

Vid bokning:
Vid bokning utfärdas en bokningsbekräftelse som sändes till gästen via post eller e-post inom
5 arbetsdagar. Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelse/faktura ifrån oss måste detta
meddelas campingen. För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte
bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 14 dagar efter bokningen
gjorts. Anmälningsavgiften är på 30% av totalbeloppet. 45 dagar innan ankomst skall
slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning senare än 45 dagar innan ankomst skall
betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift uttages med 100:-.

Avbokning:
Avbeställningsskydd kan erhållas mot en avgift om 300:-/objekt för bokning av stugor, rum
och camping som omfattar fler än två nätter. Avbokas objektet med avbeställningsskydd mer
än 15 dagar innan ankomst återbetalas hela hyresbeloppet. 14-1 dagar innan ankomst i
samband med akut sjukdom eller olycksfall som kan styrkas av läkarintyg återbetalas hela
hyresbeloppet. Avbeställningsskyddet gäller fram till klockan 18:00 dagen före ankomst.
Inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.

Incheckningstider:
Incheckningstiden på campingplatsen för campingtomt, stuga eller rum är tidigast 15.00
ankomstdagen. Utcheckningstiden för campingtomt, stuga eller rum är senast kl. 11.00
utcheckningsdagen. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att debitera ytterligare
dygnsavgift.

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna
ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av
enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på
myndighets påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar:
Gästen ombesörjer själv det skydd hen anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och
resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild
försäkring vid olycksfall på platsen.

Betalning:
För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående
bokning. Gäst är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott. För
stugor, rum etc. krävs betalning i förskott.

Campingplatsens ansvar:
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av
campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.
Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej
heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Parkering:
Endast en bil per incheckad plats eller stuga är tillåtet. Extra bilar hänvisas till parkeringen
utanför campingområdet.

Vi skyddar dina personuppgifter (GDPR):
Vi har en rättslig förpliktelse att samla in dina personuppgifter för att göra en bokning. Enligt
bokföringslagen är vi skyldiga att spara dina uppgifter i sju år. Våra Campingar har en utförlig
integritetspolicy hur vi behandlar och skyddar era personuppgifter.
När anmälningsavgiften är betalad eller kunden incheckad godkänds
bokningsregler ovan

sv_SESwedish